ÜCRETSİZ ONLINE BAŞVURU

Seyahat Hizmetleri

SEYAHATTE DE YALNIZ DEĞİLSİNİZ, YALNIZLIĞI TERCİH ETSENİZ BİLE…

Sağlık sorunlarınızın ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı hiç belli olmaz .

AIG, Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarınızı karşılayabilecek bir poliçeye sahip olabilirsiniz..

Sigorta teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu bölge, teminat limiti ve seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da kazaya uğramanız sonucunda gereken;

 • Ayakta Tedavi Harcamaları
 • Yatarak Tedavi Harcamaları
 • Vefat Halinde cenazenin yurda nakli veya yurt dışında da defin masraflarına ilişkin acil tıbbi yardım masraflarınızın %100 olarak karşılanmasını sağlar.

Teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu seyahat ettiğiniz ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanızın bitiş tarihinde sona erer.

TAZMİNAT TALEBİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

 • Seyahatin yapıldığını gösterir isme tahsis  seyahat bileti ile birlikte seyahatin gerçekleştiğini gösteren gümrük kayıtları

 • Bütün harcama belgelerinin asılları

 • Bütün harcama belgelerinde tedavi edilen kişinin adı, hastalığın türü, sağlanan tıbbi hizmetin ayrıntılı dökümü ve tedavi tarihleri bulunmalıdır.reçetelerde doktorun yazdığı ilaçlar, ilaçların fiyatları ve eczanenin kaşe ve/veya mühürü açık olarak görünmelidir. Diş tedavilerinde,  harcama belgelerinde tedavi edilen dişle ve yapılan tedaviyle ilgili ayrıntılar belirtilmelidir.

 • Bütün harcama belgelerinde tedavi edilen kişinin adı, hastalığın türü, sağlanan tıbbi hizmetin ayrıntılı dökümü ve tedavi tarihleri bulunmalıdır.reçetelerde doktorun yazdığı ilaçlar, ilaçların fiyatları ve eczanenin kaşe ve/veya mühürü açık olarak görünmelidir. Diş tedavilerinde,  harcama belgelerinde tedavi edilen dişle ve yapılan tedaviyle ilgili ayrıntılar belirtilmelidir.

 • Sigortalının seyahati sırasında meydana gelen bir trafik kazası  ve/veya adli kaza ya ilişkin sağlık harcamalarının ödenebilmesi için gerekli olan resmi belge ve ilgili kurum raporları  ve/veya zabıtları ile alkol raporu

 • Cenazenin yurda nakli ya da yurtdışında cenazenin defnedilmesiyle ilgili masraflar için yapılacak tazminat talebi, resmi bir ölüm raporu ve ölüm nedenine ilişkin bir doktor raporuyla belgelenmelidir. Sigortalı’nın akrabası ya da aile bireylerinden birinin yazacağı doktor raporları kabul edilmez.

 • Sigortacı, yabancı bir dildeki harcama belgelerinin tercüme ettirilmesini isteyebilir; bu durumda tercüme için yapılan masraflar ödenecek tazminattan düşülür.

 • Sigortacı Sigorta Ettiren’den, Sigortalı’dan veya vefat halinde kanuni varislerinden gümrük kayıtları, veraset belgeleri gibi tazminatla ilgili olarak gerekli gördüğü belgeleri isteme hakkına sahiptir.

 • Tazminat ödemeleri, masrafın faturalandırıldığı tarihte uygulanan T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak, seyahatin yapıldığı ve tazminatın gerçekleştiği   ülke parasının Yeni Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenir.

Test

Form Gönderimi

Tamam

X

SİZİ EN KISA SÜREDE ARAYALIM

Gönderin